Påstådda fördelar med e-cigarett

E-cigaretter annonseras ofta som substitut och alternativ till tobak eller som rökavvänjningsanordningar. Bruket att suga ånga från den elektroniska cigaretten ger inte bara nikotin som organismen som har utvecklat missbruk känner behovet, men också en taktil, olfaktorisk och gustatorisk upplevelse som påminner om cigaretten från Vape.se.

De olika marknadsföringsstrategierna relaterade till e-cigaretten fokuserar på olika punkter:

För rökare som inte har för avsikt att sluta röka tobak representerar e-cigaretten ett sätt att kunna “röka” även i miljöer där det finns ett förbud mot konventionell rökning, såsom flygplan, restauranger och arbetsplatser.
För rökare som inte vill ge upp nikotinberoende, föreslår vissa studier att byte till e-cigaretten minskar den potentiella skadan som kan hänföras till deras vana.
För personer som vill sluta, föreslår vissa att e-cigaretter kan hjälpa till vid övergången från rökning till rökning.
De hälsofördelar som är förknippade med dessa påståenden är dock baserade på felaktig, ofullständig eller vilseledande information. Sedan juli 2013 har Världshälsoorganisationen tagit ställning i frågan och sagt att rigorösa studier ännu inte har genomförts för att avgöra om e-cigaretter verkligen är effektiva för att hjälpa människor att sluta röka. I augusti 2014 har Världshälsoorganisationen uppmanat regeringar att förbjuda försäljning av e-cigaretter till minderåriga, varnar för att de mest utsatta grupperna för effekterna av deras användning är barn och ungdomar, gravida kvinnor (för fostret) och reproduktiv ålder.

Dessutom ifrågasatte Food and Drug Administration (FDA) säkerheten hos dessa produkter efter att ha upptäckt olika mängder nikotin än vad som anges, och spår av giftiga kemikalier inklusive kända cancerframkallande komponenter (såsom nitrosaminer) i prover av två mycket populära märken. Detta fick FDA att utfärda en varning om de potentiella hälsoriskerna i samband med e-cigaretter.

När Elektroniska cigaretter används som rökavvänjningshjälpmedel, är de avsedda att leverera nikotin, genom inandning, direkt till lungorna. Ingen av de andra reglerade och erkända rökavvänjningsprodukterna, såsom nikotinplåster och tuggummi, ger det andra administreringsvägar. Dessutom är den biologiska mekanismen genom vilken rökavvänjning kan uppnås med hjälp av den elektroniska cigaretten fortfarande definierad med säkerhet. Till detta läggs övervägandet att även om den artificiella “rökning” av e-cigaretter verkar innehålla färre toxiner än de som finns i rök av traditionella cigaretter, behöver den långsiktiga hälsoeffekten fortfarande fördjupas.

Dessutom innehåller dessa produkter inte Hälsovarningar som är jämförbara med FDA-godkända nikotinersättningsprodukter eller konventionella cigaretter. Hälso-och sjukvårdspersonal uppmanas att rekommendera konventionella nikotinersättningsterapi, men för patienter som inte vill använda eller fortsätta med sådana metoder kan de presentera e-cigaretter som ett alternativ för att begränsa vanan att röka.